Acoustiblok® Lydisoleringsmateriale

Viskoelastisk polymermateriale

Acoustiblok er navnet både på vårt firma og vårt hovedprodukt. Dette produktet brukes som lydisoleringsmateriale. Det er vanligvis installert før vegger, tak og gulv er ferdig, og reduserer lydgjennomgangen.

Acoustiblok er en U.L.- klassifisert viskoelastisk polymer som kommer i to former. Den første er Blok16, et ca 3 mm tykt ark med en vekt på ca 4,5 kilo per m2. Den andre er Blok32, et ca 6 mm tykt ark med en vekt på rundt 9 kilo per m2. Begge er laget av resirkulert plast og giftfrie mineraler som blandes og presses inn i en membranplate.

Disse arkene blir deretter trimmet til en standardstørrelse på 135 cm bredde x 900 cm lengde og rullet opp for enkel transport. Rullene veier omtrent 65 kilo i denne størrelsen. Du kan også bestille ruller fra 18 meters lengde (vekt ca 130 kilo), til 105 meters lengde (nær 800 kilo), dersom du har et veldig stort prosjekt.

Lydoverføringsklassifisering

Acoustiblok® vil øke Sound Transmission Classification (STC) av en hvilken som helst standard konstruksjonsenhet. Dette gjøres ved å øke intern demping, skape en lufttett tetning, og ved å være fleksibelt, i motsetning til de fleste byggematerialer som er stive.

Masse er viktig for lydisolering; Som et resultat varierer Acoustiblok fra 4,5 til 9 kilo per m2. Det er mye masse for et materiale som er mellom 3 og 6 mm tykt! Men masse er ikke det eneste som trengs for å senke lyd over et bredt spekter av frekvenser.

Oppveie redusert effekt

En økning på ca. 5 STC er typisk for hver dobling av overflatevekt. Dette er et godt resultat for den første fordoblingen. Men kostnadene ved hver ekstra dobling oppveier gevinsten i STC på grunn av at effekten ikke dobles.

På grunn av den avtagende effekten med mer masse, er den beste måten å oppnå høy grad av lydisolasjon å bygge en tung og lufttett konstruksjon. Hvis du øker massen av enhetene mens du reduserer stivheten, vil du se betydelige gevinster i TL som et resultat. Dette skyldes bøyebølgefall, hvor et fleksibelt eller fjærende materiale kan gi en gevinst i TL på mer enn 15 db ved spesifikke frekvenser.

Hva betyr alt dette tekniske pratet? Mest av alt betyr det at vi ikke vil at vegger, gulv og tak skal være veldig tunge hvis det betyr at de også må være stive. Det er bemerkelsesverdig at lyden beveger seg effektivt gjennom tette faste stoffer. Og alle typer lyd kan resonere ved ulike frekvenser. Derfor bør du kjenne frekvensspekteret av støyen du skal stenge ute, før du starter å bygge støydemping.

For kompliserte situasjoner, inkludert reduksjon av musikklyd, kan det være smart å snakke med en av våre spesialister!